Foto: Zidi Holster.
Foto: Zidi Holster.

Imitationsfiske efter Öring, Regnbåge, Harr och Röding. Små små krokar, de finaste av förlagor i form av dagsländor, nattsländor och allsköns insekter.  
Som kontrast till det, imitationer av småfisk för gäddorna.